Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Estrutura Directiva

Xerencia da Área Sanitaria
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanización e Atención á Cidadanía 
 
Dirección Asistencial
 • Dirección de Atención Primaria
  • Subdirección Médica de Atención á Cronicidade
 • Dirección de Atención hospitalaria
  • Subdirección de Hospitalización e Urxencias e Subdirección de Programación cirúrxica.
 • Dirección de Procesos de Soporte
  • Subdireccións (dúas) para desenvolver as competencias en materia de calidade asistencial e farmacia.
 • Dirección de Enfermaría
  • Subdireccións (catro) de enfermaría, unha das cales desenvolverá as competencias en tateria de atención á cronicidade.
 
Dirección de Recursos Económicos
 • Subdireccións de Área de Recursos Económicos (dúas)
 
Dirección de Recursos Humanos
 • Subdirección de Área de Recursos Humanos
 
Dirección do Distrito da Barbanza
 • Subdirección  de Enfermaría

 

Comisión de Dirección

 

Consello de Dirección da Área

 

Comisión de Atención Primaria da Área

 

Comisións específicas