Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

Estrutura Directiva

Xerencia de Área Sanitaria
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía
 
Dirección Asistencial
 • Dirección de Atención Primaria
 • Dirección de Atención Hospitalaria
 • Dirección de Procesos de Soporte
  • Dirección de Enfermaría
  Contará con dúas subdireccións médicas, a unha das cales lle corresponderá as competencias en materia de prestación farmacéutica, así como dúas subdireccións de enfermaría, unha das cales desenvolverá as competencias en materia de atención á cronicidade.
   
  Dirección de Recursos Económicos
  • Subdirección da Área de Recursos Económicos
   
  Dirección de Recursos Humanos
  • Subdirección da Área de Recursos Humanos
  Dirección do Distrito Sanitario de O Salnés
  • Subdirección de Enfermería 

   

  Comisión de Dirección

  Consello de Dirección da Área

  Comisión de Atención Primaria da Área

  Comisións específicas