Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Estrutura Directiva

Xerencia de Área Sanitaria
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía
 
Dirección Asistencial
 • Dirección de Atención primaria
 • Dirección de Atención Hospitalaria 
  • Dirección de Procesos de Soporte 
   • Dirección de Enfermaría 
    Contará con dúas subdireccións médicas, a unha das cales lle corresponderá as competencias en materia de prestación farmacéutica, así como tres subdireccións de enfermaría, unha das cales desenvolverá as competencias en materia de atención á cronicidade.
     
     
    Dirección de Recursos Económicos
    • Subdirección da Área de Recursos Económicos
     
    Dirección de Recursos Humanos
    • Subdirección da Área de Recursos Humanos
     
    Dirección de Distrito Sanitario de Verín

     

    • Subdirección de Enfermería

     

    Dirección de Distrito Sanitario de O Barco de Valdeorras

     

    • Subdirección de Enfermería

     

    Comisión de Dirección

    Consello de Dirección da Área

    Comisión de Atención Primaria da Área

    Comisións específicas