Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Estrutura Directiva

Xerencia da Área Sanitaria
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanización, Calidae e Atención á Cidadanía.
 
Dirección Asistencial
 • Dirección de Atención Primaria
 • Dirección de Atención Hospitalaria irección de Atención Hospitalaria 
 • Dirección de Procesos de Soporte 
 • Dirección de Enfermaría 
  Contará con dúas subdireccións médicas, a unha das cales lle corresponderá as competencias en materia de prestación farmacétuica, así como tres subdireccións de enfermaría, unha das cales desenvolverá as competencias en materia de atención á cronicidade.
   
  Dirección de Recursos Económicos
  • Subdirección da Área de Recursos Económicos
   
  Dirección de Recursos Humanos
  • Subdirección da Área de Recursos Humanos
   
  Dirección do Distrtito Sanitario de A Mariña

   

  • Subdirección de Enfermería
   
  Dirección do Distrito Sanitario de Monforte de Lemos

   

  • Subdirección de Enfermería

   

  Comisión de Dirección

   

  Consello de Dirección da Área

   

  Comisión de Atención Primaria da Área

   

  Comisións Específicas​