Área Sanitaria de Ferrol

Área Sanitaria de Ferrol

Estrutura Directiva

Xerencia da Área Sanitaria
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanizaciuón, Calidade e Atención á Cidadanía
 
Dirección Asistencial
 • Dirección de Procesos Atención Primaria
 • Dirección de Procesos Atención Hospitalaria
 • Dirección de Procesos de Soporte
 • Dirección de Enfermaría
  Contará con dúas subdireccións médicas, a unha das cales lle corresponderá as competencias en materia de prestación farmacétucia, así como dúas subdireccións de enfermaría, unha das cales desenvolverá as competencias en materia de atención á cronicidade.
   
   
  Dirección de Recursos Económicos
  • Subdirección da Área de Recursos Económicos
   
  Dirección de Recursos Humanos
  • Subdirección da Área de Recursos Humanos

   

  Comisión de Dirección
  Consello de Dirección da Área
  Comisión de Atención Primaria da Área
  Comisións específicas