Contacte connosco

Contacte connosco

Na Consellería de Sanidade e no Servizo Galego de Saúde desexamos contar coa súa participación para así poder seguir avanzando. Queremos que a súa presenza repercuta na mellora da calidade dos servizos que lle presta o Sistema Público de Saúde de Galicia.

Para atenderlle, dispoñemos de dous servizos diferenciados:
  • Servizo de reclamacións e suxestións.
  • Servizo de comunicación e información.
A continuación pode obter información e acceder a cada un deles.