Centros administrativos

Centros administrativos

Directorio dos servizos centrais, Inspeccións de servizos sanitarios, Xerencias de Xestión Integrada, Departamentos territoriais, Zonas veterinarias e Zonas farmacéuticas