Benvida do Conselleiro

Benvida do Conselleiro

Mensaxe de benvida de Jesús Vázquez Almuiña, o Conselleiro de Sanidade

JesusVazquezAlmuiña.jpgBenvidos á Consellería de Sanidade

 

Temos un bo sistema sanitario, apreciado e valorado por cidadáns e profesionais. É un servizo no que podemos confiar. Axúdanos a afrontar e solucionar problemas moi importantes en momentos difíciles das nosas vidas.

 

Cremos na sanidade pública, e traballamos para mantela e mellorala, polo seu presente e o seu futuro. Os profesionais, a cidadanía, os xestores, os axentes sociais, as institucións, temos que facer o esforzo entre todos e para todos, de traballar para a consecución dun reto, dun obxectivo común. Trátase dun desafío que paga a pena. Ese obxectivo non é outro que os galegos teñamos o mellor servizo sanitario posible, asentado sobre uns principios sólidos: universalidade, gratuidade, equidade, calidade e respecto cara ao traballo dos profesionais sanitarios.

 

Entre todos, debemos facer o posible para defender e preservar conxuntamente estes principios. É o mellor estímulo e impulso para seguir traballando pola mellora da saúde e da calidade de vida dos galegos e das galegas.

 

Apostamos tamén polo impulso da investigación biomédica en todos os niveis asistenciais, pola efectiva xestión do coñecemento que atesoramos, pola formación e pola innovación, non só tecnolóxica, senón tamén nos propios servizos de saúde.

 

O camiño de modernización e mellora continua do sistema temos que recorrelo coas achegas, a axuda e o compromiso dos nosos profesionais e pensando, por encima de todo, na nosa cidadanía, nun modelo de atención sanitaria centrado no paciente, un sistema que teña en conta non só a enfermidade, senón tamén ao enfermo como persoa e ao seu entorno persoal, profesional e familiar.

 

 

Moitas grazas,

Jesús Vázquez Almuiña
Conselleiro de Sanidade