Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Informe da tuberculose en Galicia. Características dos casos de tuberculose de Galicia no ano 2010. Evolución do período 1996-2010. Versión ampliada 29-11-2011 (publicación electrónica)
Portada da publicación
 • Título:
  Informe da tuberculose en Galicia. Características dos casos de tuberculose de Galicia no ano 2010. Evolución do período 1996-2010. Versión ampliada 29-11-2011 (publicación electrónica)
 • Autor:
  -
 • Idiomas:
  Galego, Castelán
 • Formato:
  Electrónico
 • Número de páxinas:
  -
 • Edición:
  2012
 • I.S.B.N.:
  -
 • I.S.B.N. obra completa:
  -
 • I.S.S.N. galego:
  -
 • I.S.S.N. castelán:
  -
 • PVP:
  -

Informe anual ampliado descritivo das características dos casos de tuberculose rexistrados en Galicia no ano 2010, facendo tamén referencia á evolución desde o ano 1996 (1º ano avaliado desde a posta en marcha do Programa galego de prevención e control da tuberculose)

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia