Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Programa galego de detección precoz do cancro de mama (PGDPCM). Resultados 1992-2010 (publicación electrónica)
Portada da publicación
 • Título:
  Programa galego de detección precoz do cancro de mama (PGDPCM). Resultados 1992-2010 (publicación electrónica)
 • Autor:
  -
 • Idiomas:
  Galego, Castelán
 • Formato:
  Electrónico
 • Número de páxinas:
  -
 • Edición:
  2012
 • I.S.B.N.:
  -
 • I.S.B.N. obra completa:
  -
 • I.S.S.N. galego:
  -
 • I.S.S.N. castelán:
  -
 • PVP:
  -

O informe describe o Programa galego de detección precoz do cancro de mama: obxectivo xeral, obxectivos específicos, poboación obxectivo, proba de cribado, sistema de información, estrutura asistencial, programa de garantía de calidade e os principais resultados e indicadores do período 1992-2010

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia