Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde
Síguenos en:
facebooktwitter
avalia-t

Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t)

Unidade que asesora á Consellería de Sanidade sobre a contribución das tecnoloxías sanitarias á mellora do nivel de saúde da cidadanía galega.
Elabora os seus informes mediante unha sistemática específica, baseándose nunha análise exhaustiva da literatura científica, cunha metodoloxía que garante uns resultados rigorosos e fiables, tratando de evitar sesgos nas recomendacións propostas.