Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

EPIDAT 4.1


Notas:

  • Epidat 4.1 non require de instalación, só é necesario descargar e descomprimir o programa nunha carpeta do disco duro que teña permisos de escritura. O programa execútase por medio do arquivo Epidat.jar.
  • Para funcionar correctamente, Epidat 4.1 require Java 6.0 Update 18 ou superior. Para máis información visite: http://www.java.com/es/download/.
  • Epidat 4 é unha aplicación multiplataforma que funciona en distintos sistemas operativos, tales como Windows, Linux ou OS X.
  • A axuda (en formato pdf) e os arquivos (en formato Excel) empregados para realizar os exemplos da axuda están dispoñibles na carpeta que se descarga co programa.
  • Epidat 4 distribúese baixo licenza Creative Commons:
Tarjeta sanitaria

Suxestión de cita:

  • Epidat: programa para análisis epidemiolóxico de datos. Versión 4.1, outubro 2014. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización Panamericana da saúde (OPS-OMS); Universidade CES, Colombia. Dispoñible en: http://dxsp.sergas.es

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia