Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

EPIDAT: Análise Epidemiolóxica de Datos


NOVIDADES de Epidat 4 (9 de xullo de 2012):
  • Está dispoñible o módulo de Análise bayesiana.
  • Actualizouse a axuda xeral do programa.
  • Actualizouse o editor de gráficos.
  • Actualizáronse os módulos de Axustamento de taxas e Concordancia e consistencia.
A versión de Epidat 4 que se pode descargar actualmente leva incorporadas estas actualizacións, pero tamén é posible incorporalas por separado ao programa xa instalado. Na páxina de descarga están as instruccións detalladas para realizar o proceso de actualización.
Epidat é un programa de libre distribución desenvolvido polo Servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) co apoio institucional da Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS).
Por ser de libre distribución non so se permite, senón que se agradece a súa difusión e calquera tipo de crítica ou comentario que axude a mellorar futuras versións.

Obxectivos de Epidat

  • Aportar unha ferramenta de manexo sinxelo e de utilidade para a análise estatística e epidemiolóxica de datos que cubra algunhas omisións nas aplicacións máis estendidas.
  • Apoiar e facilitar a docencia en epidemioloxía, tanto no ámbito da cooperación técnica como no universitario.
  • Fortalecer a capacidade analítica dos profesionais de saúde.
  • Ofrecer unha fonte de formación autodidacta en determinadas áreas escollidas da estatística aplicada á epidemioloxía.

Versións de Epidat

Actualmente existen dúas versións de Epidat, a 3.1 e a 4.0. A versión máis recente non substitúe totalmente á anterior porque non inclúe de momento todos os módulos da súa predecesora. Inicialmente, Epidat 4.0 saíu á luz con 8 dos 19 módulos previstos, e os restantes módulos estanse engadindo progresivamente (Lista de módulos).Dirección de contacto

Servizo de Epidemioloxía
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública
Edificio administrativo San Lázaro, s/n
15703, Santiago de Compostela
A Coruña, España
Tf: 881-54 67 59
Fax: 881-54 29 70
e-mail: soporte.epidat@sergas.es
web: http://dxsp.sergas.es

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia