Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

EPIDAT: Análise Epidemiolóxica de Datos


NOVO: Está dispoñible a versión 4.1 de Epidat (17 de outubro de 2014)
NOVIDADES de Epidat 4.1:
  • Módulo de Inferencia sobre parámetros
  • Módulo de Regresión loxística
  • Modificación do módulo de Medición de desigualdades en saúde
  • Multilingüe con castelán, galego e portugués
  • Melloras no contorno e nalgúns módulos existentes
  • Corrección de erros
Epidat é un programa de libre distribución desenvolvido polo Servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) co apoio da Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) e a Universidad CES de Colombia.
Por ser de libre distribución non so se permite, senón que se agradece a súa difusión e calquera tipo de crítica ou comentario que axude a mellorar futuras versións.

Obxectivos de Epidat

  • Aportar unha ferramenta de manexo sinxelo e de utilidade para a análise estatística e epidemiolóxica de datos que cubra algunhas omisións nas aplicacións máis estendidas.
  • Apoiar e facilitar a docencia en epidemioloxía, tanto no ámbito da cooperación técnica como no universitario.
  • Fortalecer a capacidade analítica dos profesionais de saúde.
  • Ofrecer unha fonte de formación autodidacta en determinadas áreas escollidas da estatística aplicada á epidemioloxía.

Versións de Epidat

Actualmente distribúense dúas versións de Epidat, a 3.1 e a 4.1. A versión máis recente non substitúe totalmente á 3.1 porque non inclúe, de momento, todos os módulos de dita versión. Inicialmente, Epidat 4.0 saíu á luz con 8 dos 19 módulos previstos e, tempo despois, engadiuse o módulo de Análise bayesiana (versión que foi considerada a 4.0.1). A versión 4.1 engade os módulos de Inferencia sobre parámetros e Regresión loxística, ademais de modificar considerablemente o módulo de Medición de desigualdades en saúde. Os restantes módulos iranse engadindo progresivamente (Lista de módulos).Dirección de contacto

Servizo de Epidemioloxía
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública
Edificio administrativo San Lázaro, s/n
15703, Santiago de Compostela
A Coruña, España
Tf: 881-54 67 59
Fax: 881-54 29 70
e-mail: soporte.epidat@sergas.es
web: http://dxsp.sergas.es

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia