Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

 
  • Comunicación e informaciónComunicación e información
  • Visualizar presentaciónVisualizar presentación

Inicio


 
Rúa Ramón Baltar, s/n (Hospital Provincial de Conxo) · sótano
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 534 105 · Fax: 981 531 627

Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia