Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Boa Práctica Clínica


O Sistema Público de Saúde de Galicia leva a cabo actuacións para lograr a maior efectividade clínica, o mellor rendemento dos recursos e garantir a equidade. Este apartado recolle iniciativas que promoven a boa práctica clínica e melloran a calidade da atención prestada aos pacientes.

 


Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia