Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Plataforma de teleformación


Entorno Virtual de Ensinanza-Aprendizaxe diseñado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia mediante a adaptación da plataforma educativa de Teleformación Moodle. O obxectivo da mesma é o desenrolo de accións formativas on-line, ademáis de servir de apoio á formación presencial dentro do Plan Integrado de Formación Sanitaria.

 


Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia