Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Buscador de centros


A Consellería de Sanidade ofrécelle un completo directorio de enderezos, teléfonos, correos electrónicos e páxinas web, a través dos cales pode localizar e contactar de forma directa coas distintas institucións, centros, hospitais e dispositivos que interveñen na xestión dos servizos sanitarios.

As dependencias dos Servizos Centrais están ubicadas no Edificio Administrativo San Lázaro S/N · 15703 Santiago de Compostela (Teléfono do rexistro 881 542 737).

 Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia