Xunta de Galicia. Consellería de SanidadeServizo Galego de Saúde

Estrutura Organizativa do Servizo Galego de Saúde


O Servizo Galego de Saúde integra todos os centros, servizos e establecementos sanitarios da Administración autonómica galega, sobre os que exerce o goberno, a dirección e a xestión, co fin de garantir a asistencia sanitaria pública.

É un organismo autónomo de carácter administrativo dirixido e tutelado pola Consellería de Sanidade.

 


Consellería de Sanidade · Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia